הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה מקומית לתכנון ובניה קרית מלאכי - דף הבית

נהלים

  
דגשים מרכזים לרפורמה
דוגמא להגשת פרגוד
הוראות והנחיות להגשת נספח סניטרי סופי 2013
היטל השבחה
הנחיות להגשת בקשה מקוונת
הנחיות להגשת תכניות מפורטות
הנחיות להכנת מפת מדידה
הנחיות למודדים
הנחיות לפרגוד
הצהרה-מודעות פרסום
מסלולי רישוי
נוהל פינוי פסולת
נוהל בקרת תכן
נוהל בקשה להנחה מאגרות בניה והיטל השבחה
נוהל הגשת בקשה בהליך של פרסום או שימוש חורג
נוהל הגשת בקשה למידע ולהיתר
נוהל חתימת שכנים
נוהל פנייה לועדת ערר
פרסומים
תנאי סף במערכת רישוי זמין
מדריך להפקת אישור זכויות מאתר רשות מקרקעי ישראל
נוהל חידוש היתר
פיצול דירות חוק התכנון והבניה השתכ
מסמך מנחה רישוי מקוון
נהלים