.

הודעות חשובות

יום שלישי ב` בסיון תשע"ט 7/05/2019 ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.קבלת קהל תהיה בבוקר בלבד!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בהמשך להחלטת ועדת משנה לתכנון ובניה מס' 201904 מיום 14.04.19:
הועדה מודיעה לציבור על עמדתה העקרונית כי היתרים שיצאו לאחר 15.04.19, הועדה לא תאשר היתרי בניה בדיעבד המאשרים בניה שבוצעה בפועל בסטיה מההיתר.
ככל שהמבקש יבקש להכשיר את עבירות הבניה, ידרש להרוס את העבירה ולאחר מכן להגיש את הבקשה, כך שבמועד הגשת הבקשה לא תהיה עבירת בניה.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

החל מתאריך 01.05.19 הוועדה עוברת ונכנסת לפילוט של מפ"י, יש להגיש מפות מדידה במערכת של מפ"י טרם הגשת תיק המידע.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*החל מתאריך  15.04.2018 כל חישובי השטחים יחושבו על ידי רכיב חישוב השטחים (רובוט).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לצפייה בחדשות ועדכונים נוספים - יש ללחוץ כאן

 

 חדשות ועדכונים