הודעות חשובות

תגובות מהנדס העיר- לכתבה "המקור"  בנושא: "הקלות משמעותיות בנושא הבניה והפיקוח" מתאריך 11.12.2020 לצפייה בתגובה לחץ\י כאן  

צמצום שירות קבלת קהל –אגף הנדסה קרית מלאכי

בהמשך להודעת משרד ראש הממשלה, החל מתאריך 15.03.2020 קבלת קהל תתקיים בתיאום טלפוני בלבד.
כמו כן ניתן יהיה ליצור קשר עם המחלקה ע"י מענה טלפוני, דוא"ל או בפקס, העברת קבצים תתבצע במערכת רישוי זמין, או דרך התיבת פניות שנמצאת בכניסה לאגף.

אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר הוועדה על מנת לבצע פעולות שונות :
שירותים לתושב - הנדסה/https:/k-m.org.il

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בהמשך להחלטת ועדת משנה לתכנון ובניה מס' 201904 מיום 14.04.19:

הוועדה מודיעה לציבור על עמדתה העקרונית, כי לא תאשר היתרי בניה, שנועדו להסדיר חריגות בניה בדיעבד, שאינם עפ"י היתרי הבניה שהתקבלו החל מ-  15.04.19.

ככל שבעל ההיתר ירצה לשנות את הבניה עליה קיבל היתר,  יהיה עליו לבקש היתר בניה ולקבלו טרם ביצוע השינוי המבוקש.

ככל שהמבקש יבקש להכשיר עבודות בניה שבוצעו בסטייה מההיתר, המבקש יידרש להרוס את עבודות הבניה שבוצעו בסטייה מההיתר שהוצא ולאחר מכן להגיש את הבקשה, כך שבמועד הגשת הבקשה לא תהיה בקשה להכשרת עבודות בניה שבוצעו בסטייה מהיתר שהוצא לאחר 15.04.19.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

החל מתאריך 01.05.19 הוועדה עוברת ונכנסת לפילוט של מפ"י, יש להגיש מפות מדידה במערכת של מפ"י טרם הגשת תיק המידע.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*החל מתאריך  15.04.2018 כל חישובי השטחים יחושבו על ידי רכיב חישוב השטחים (רובוט).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לצפייה בחדשות ועדכונים נוספים - יש ללחוץ כאן

 

 חדשות ועדכונים