בתאריך 04.02.2020 יום ג` ט שבט תש"פ, האגף יהיה סגור לרגל השתלמות מחלקתית.

תאריך: 21/01/2020